Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez ClickQuickNow Sp. z o.o.

ClickQuickNow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CQN”), w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuje ponownie o zasadach i warunkach przetwarzania przekazanych CQN przez Ciebie danych osobowych:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest ClickQuickNow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa. Wszelkie żądania i oświadczenia oraz pytania związane z przetwarzaniem przez CQN Twoich danych osobowych prosimy kierować do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych, tj. na adres odwolanie.zgody@clickquicknow.pl.
 2. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych oraz okoliczności ich pozyskania od Ciebie?
  Przekazałeś/aś nam swoje dane osobowe w związku ze skorzystaniem z internetowych serwisów rozrywkowych lub informacyjnych stanowiących własność CQN. Zakres udostępnionych przez Ciebie i przetwarzanych przez CQN danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, preferencje dotyczące kampanii marketingowych CQN, operatora telekomunikacyjnego, województwo, powiat, gminę, miejscowość, domenę internetowego serwisu rozrywkowego lub informacyjnego, adres URL wejścia na stronę oraz adres IP komputera, który został użyty do skorzystania z internetowego serwisu rozrywkowego lub informacyjnego, przeglądarka internetowa, urządzenie elektroniczne, data i godzina rejestracji oraz potwierdzenia rejestracji w internetowym serwisie rozrywkowym lub informacyjnym, czas rejestracji w internetowym serwisie rozrywkowym lub informacyjnym.
 3. Jaki jest cel oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
  a) Twoje dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, na podstawie przepisów RODO:
  – w celu podjęcia działań przed skorzystaniem z internetowego serwisu informacyjnego lub rozrywkowego, którego właścicielem jest CQN i w celu korzystania z tego serwisu;
  – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CQN lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne, obejmujące także tworzenie modeli statystycznych.
  b) Twoje dane osobowe są także przetwarzane, w tym profilowane, na podstawie i w celu określonym złożonymi przez Ciebie zgodami:
  – na przetwarzanie danych osobowych przez CQN w celach marketingowych podmiotów trzecich;
  – na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CQN, w tym na zlecenie podmiotów trzecich, oraz przez kontrahentów CQN;
  – na przekazywanie informacji marketingowych drogą telefoniczną i elektroniczną przez CQN, w tym na zlecenie podmiotów trzecich, oraz przez kontrahentów CQN.
  Ponadto CQN informuje, że jeśli złożyłeś/aś wobec CQN zgodę na jednorazowe udostępnienie wskazanemu kontrahentowi lub kontrahentom CQN Twoich danych osobowych w celach dotyczących tych kontrahentów, to wszelkie uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez tych kontrahentów należy realizować oddzielnie wobec każdego z powyższych administratorów danych (tj. odrębnie wobec CQN oraz każdego z kontrahentów, którego dotyczyła Twoja zgoda na udostępnienie danych).
 4. Komu CQN może przekazać Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym CQN usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
 5. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji usług określonych w internetowych serwisach rozrywkowych lub informacyjnych, a po zakończeniu świadczenia tych usług przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres przedawnienia roszczeń oraz do czasu ostatecznego zakończenia ewentualnych postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych lub karnych wymagających przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Twoje dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi wcześniej.
 6. Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do danych osobowych?
  Przysługuje Ci możliwość żądania sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych CQN. Przysługuje Ci możliwość złożenia wobec CQN sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Powyższe żądania oraz inną korespondencję dotycząca danych osobowych należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
 7. Gdzie możesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?
  Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych możesz złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.